20 anldeningar till att Elcigg är bättre

än vanliga tobakscigaretter Den är helt fri från tobak och andra skadliga ämnen. E-cigg är helt fri från äcklig rök. Med en Ecigg, så slipper du den dåliga lukten. Elciggen innehåller ingen tjära alls. Du kan vejpa en e-cigg inomhus utan att tänka på gula väggar, eller dålig lukt som fastnar i kläder och möbler. […]